Archives for category: utdanning

Som diskutert på forrige generalforsamling i skole-Norge. Aldri vedtatt.

Ansvarsfraskrivelse
Se rundskriv

Baseskole
Den sekulariserte verdens svar på religiøs privatskole, altså fundamentalistisk skoleutforming trumfet gjennom med flyktige prinsipper heller enn sunn fornuft.

Boikott
Gjøremål unngått med god samvittighet i mangel av effektive sanksjoner. Eks ”Han b. kopieringsundersøkelsen fordi den ikke virket relevant for hans arbeidshverdag.”

Kopimaskin
Se også Bibelens 2. Mos kap 20 pkt 1

Matpakke
Noe av det som gjør nordmenn til nordmenn.

Måne
Yndet betegnelse på mestringsgruppe av elever, opprettet for å skape nok forvirring til at ingen skjønner at elevene egentlig blir delt i mestringsgrupper.
Se også sangteksten «M. og sol, skyer og vind, og blomster og trær…»

Overhead
Den analoge forløperen til presentasjonsverktøyet Powerpoint, bare mye bedre ved bruk av brøkbrikker. Dessverre vet ingen lenger hvor den står.

Paradoks
Selvmotstridighet, jf forskning som viser at de som er flinkest på skolen fra før også er best til å nyttiggjøre seg tilpassing av opplæringen, og dermed øker sitt forsprang.

Prestasjon
Utført arbeid. Kan være sterk eller svak.
Se også trynefaktor (vedlegg)

Pålegg
Et stykke arbeid du egentlig ikke skjønner hvorfor du skal gjøre, men som du risikerer å miste jobben av å boikotte.
Se også matpakke

Powerpoint
Grunnleggende ferdighet på linje med lesing, skriving, regning og snakking.
Se også overhead

Rundskriv
Se ansvarsfraskrivelse

Sterk
Samlebetegnelse på flinke, pene og vellykkede mennesker. Tydelig tegn på velstående foreldre.

Svak
Kortversjon av ”ujevnt intelligenshistogram”, mao en eufemisme for folk vi ellers kunne kommet i skade for å kalle dumme.

Tilpasset opplæring
Proporsjonal sammenheng mellom utfordringer og evner, skal visstnok utjevne forskjeller i samfunnet.
Se også paradoks

Vikar
Koster penger, funker aldri.
Se også kopimaskin

Matte kan være vanskelig. Jeg ser det. Ikke minst som ungdomsskolelærer i faget opplever jeg elevenes frustrasjon når det ikke får det til, og til tross for at jeg kanskje ikke strevde med akkurat de samme vanskene selv, så vet jeg godt fra universitetsnivå hvordan det er å stange hodet i veggen.

Noen problemer har en merkelig tendens til å gå igjen. For eksempel grunnleggende brøk- og prosentregning. Det er mye i pensum som objektivt sett er vanskeligere enn dette, men likevel vender de stadig tilbake som helvetesemnene for ungdommen. En annen kjempeutfordring er enheter, altså tallenes praktiske betydning, og på det feltet har jeg derfor et aldri så lite revolusjonsforslag.

Les resten av dette innlegget »

En tid i fest og flid, vår studentertid

Spillebrett Studentikos

Et nytt studieår er i gang, og vi er mange tidligere studenter som kjenner det rykke i foten her vi sitter og betaler inn avdrag og lån. Etter å ha sett det gilde Ingeniørspillet skape blest om realfagene, tenkte jeg at hvorfor ikke lage et brettspill basert på hele det glade studentliv i Trondheim? Sånn kan vi mimre tilbake når vi vil:

Les resten av dette innlegget »

Ta det med ro. Overskriften er kun en antydning. Det finnes ikke noe Powerpoint-senter, og takk for det. Vi har norske kompetansesentre for alt fra festivaler til matematikk, og de eneste fellesnevnerne er at de mer eller mindre nasjonale sentrene er hendige polikersvar på kritiske spørsmål samt gode unnskyldninger for ulike fagmiljøer til å be om mer økonomisk støtte.

Les resten av dette innlegget »

Et skolepolitisk eventyr

Et skolepolitisk eventyr

 

 

Innlegg i Aftenposten Aften 8. februar:

 

Det var en gang en håndfull lokalpartier som hadde for lite å krangle om i skolepolitikken. – Osloskolen skal være landets beste, sa det ene. – Europas beste, sa det andre. – Verdens beste! sa et tredje. – Det er viktig at alle elevene har det bra så de raskt lærer å lese, skrive og regne, fortsatte nummer fire.– Jeg hadde det på tunga! skjøt et av de andre inn.

Les resten av dette innlegget »