Archives for category: politikk

Norges statsministre 1905-2017 presentert i et hendig viseformat.

Reklamer

Gjesteblogging for Aktiv i Oslo:

Du som leser dette tror kanskje jeg har fått en ydmyk henvendelse om å skrive en patriotisk uttalelse om Oslo. Det medfører ikke riktighet. ”Nå må innflytterne ta ansvar,” var beskjeden jeg fikk, ”skriv noe fint om denna byen her og det litt fort.” Som sagt, så gjort – og det med glede.

Som innflytter har jeg i løpet av det siste året nemlig rukket å bli svært glad i Oslo. Men jeg har altså fortsatt status som innflytter. Ikke bare gjennom denne bloggen, men også i navnet til det politiske ungdomslaget jeg er med i. Hvor lenge det er til jeg får søknaden om fast opphold som ekte osloborger innfridd vites ikke, ei heller hvem som egentlig godkjenner søknaden til syvende og sist, men forhåpentlig hjelper dette blogginnlegget meg et stykke på veien. Les resten av dette innlegget »

Et skolepolitisk eventyr

Et skolepolitisk eventyr

 

 

Innlegg i Aftenposten Aften 8. februar:

 

Det var en gang en håndfull lokalpartier som hadde for lite å krangle om i skolepolitikken. – Osloskolen skal være landets beste, sa det ene. – Europas beste, sa det andre. – Verdens beste! sa et tredje. – Det er viktig at alle elevene har det bra så de raskt lærer å lese, skrive og regne, fortsatte nummer fire.– Jeg hadde det på tunga! skjøt et av de andre inn.

Les resten av dette innlegget »

I læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06) er målene for opplæringen presentert som såkalte kompetansemål etter 4.. 7. og 10. trinn. Disse er ganske vidløftige, og et eksempel fra naturfag kan være:

Beskrive oppbyggingen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding

Alle skoler må selv bryte disse store kompetansemålene ned til mer overkommelige læringsmål for timen. På Rommen har for eksempel det ovenstående målet blitt konkretisert ned til blant annet:

Kunne liste opp de sju livsprosessene og gi eksempler på levende og ikke-levende ting med bakgrunn i disse

Valget av verb er viktig fordi det avgjør på hvilket taksonomisk nivå elevene skal prestere. Det «å liste opp» og «gi eksempler» uttrykk for lavt/middels taksonomisk nivå fordi det handler om å reprodusere kunnskap/til en viss grad bruke den heller enn å vurdere og skape nye ideer. Det er kritisk med en god balanse mellom ferdighetsnivåene i læringsmålene for at undervisningen ikke skal bli for lett eller krevende.

Les resten av dette innlegget »

Andre og siste del av julekalenderen. Les resten av dette innlegget »